Ecologisch Tuinontwerp

Villa Dahlia ontwerp van natuurlijke tuinen

Ecologische tuinen

Sinds 2008 ben ik zelfstandig hovenier en ontwerper van tuinen in en rond Enschede volgens ecologische uitgangspunten.

Het streven daarbij is dat er in uw tuin een kringloop ontstaat of in stand wordt gehouden. Hierbij is een juiste combinatie van bodem bedekkende planten, struiken en bomen van belang. De bodem is vol leven en de tuin is uitnodigend voor dieren om ook hun belangrijke rol in die kringloop te kunnen spelen.

Indien u interesse heeft kunt u contact met me opnemen. Ik kom graag geheel vrijblijvend bij u aan om de mogelijkheden met u te bespreken.

Tuinontwerp

Een natuurlijk tuin met in het ontwerp elementen als:

 • Regenwater opvang & opslag
 • Wilde bloemenweide
 • Bodem bedekkende planten
 • Inheemse planten
 • Eetbare planten
 • Groene tuinafscheiding
 • Weinig bestrating

Ecologische tuin

Ik ontwerp tuinen met een ecologisch uitgangspunt. Dat betekent dat de tuin:

 • Een kringloop bevat
 • De juiste bodem bedekkende planten, struiken en bomen combineert
 • Een bodem vol leven heeft
 • Vogels en dieren uitnodigt

Ecologische tuin

Een ecologische tuin heeft een natuurlijk karakter, daar valt veel te beleven en te ontdekken! Er is een natuurlijke kringloop met een gezond bodemleven en leefruimte waarin insecten, vogels en kleine zoogdieren zich thuis voelen en hun eigen nuttige rol spelen.

Wilt u een ecologische tuin, dan is het belangrijk te zorgen voor leefplekken en voedsel voor dieren.

Dit begint met gezonde planten, struiken en bomen. Planten die passen in bodemsoort en klimaat doen het vanzelf goed, daar hebt u weinig zorg aan. Als u bomen en struiken in uw tuin heeft, komen vogels uw tuin bezoeken, zij voelen zich daar veilig en kunnen er nestelen.

Weinig onderhoud

In een natuurlijke tuin staan de juiste planten op de juiste plaats. Net als in de natuur groeien er planten die passen bij bodemsoort, vochtgehalte en lichtomstandigheden (inheemse planten). Omdat ze het vanzelf vrijwel altijd goed doen, hebben ze weinig zorg nodig (minder sproeien of bemesten).

In een ecologische tuin staan veel bodembedekkende planten. Daaronder kan nauwelijks onkruid ontkiemen. U hoeft dan minder tijd te besteden aan schoffelen of wieden.

Snoeiafval bevat veel waardevolle voedingsstoffen. Het is jammer om dit af te voeren want uw planten kunnen dit voedsel goed gebruiken. Door middel van een composthoop, een takkenril of mulch (een laag fijngemalen organisch materiaal) kan het afval langzaam verteren en het voedsel weer teruggeven aan de bodem. U hoeft zo minder af te voeren en geen mest of aarde toe te voegen.

Tarieven

Geheel gratis kom ik bij u aan voor een eerste inventarisatie. Voor elke klus; ontwerp, aanleg of onderhoud maak ik vooraf een kostenraming. Voor advies of mijn inzet als tuincoach reken ik een apart tarief.
Neem contact op met Villa Dahlia voor meer informatie.