knipsels modeltekenen

Op deze pagina een selectie van de knipsels die zijn gemaakt tijdens modeltekensessies. Ik knip de contouren van het (naakt-)model uit een pagina van een tijdschrift of boek. Hierbij laat ik mij beurtelings leiden door wat ik zie aan het model en wat ik zie op de afbeelding van het tijdschrift. Terwijl ik steeds heen en weer kijk naar beide bepaal ik hoe ik zal gaan knippen. Hierdoor kunnen verrassende mensbeelden ontstaan.
Formaat A4-A3. Originele knipsels kosten € 240,=

Klik op de foto en scroll om ze allemaal te zien.