Tuinen ontwerp en realisatie

Villa Dahlia Etalage

Ecologische tuinen setjes van ontwerp en uitvoering

Hieronder een selectie uit gerealiseerde tuinprojecten met ecologische elementen. Uw wensen zijn het uitgangspunt voor mijn ontwerp. Hierdoor wordt elke tuin anders. Toch komen een aantal elementen vaak terug zoals hergebruik van materiaal, bodem bedekking met mulch, houtsnippers, weinig bestrating, bodem bedekkende planten, inheemse planten, regenwater afvoer en struiken met bessen die vogels aantrekken.

Ik werk graag samen met collega’s zoals boomspecialisten, grondwerk bedrijven en bestratingsbedrijven. Ook kunt u, als uw handen jeuken, meehelpen in de uitvoering om kosten te besparen.

Ontwerp voor een droge tuin

Beginsituatie was een groot grasveld van een tuin in Deurningen dat niet meer naar wens was. Het gras is geheel afgevoerd. Hiervoor in de plaats zijn een wadi, bloemenwei en borders met bodembedekkende planten gekomen. Regenwater is van de schuur afgekoppeld naar een goot, die naar de wadi (verdieping) leidt.

Bekijk hier ook een filmpje dat ik heb gemaakt in deze tuin.

Samenwerking met ontwerp van de klant

Een creatieve klant met groene vingers uit Hengelo had zelf een ontwerp gemaakt. Ze heeft mij ingeschakeld voor advies en begeleiding bij het realiseren van haar ontwerp. We hebben er samen naar gekeken en over gebrainstormd. Het ontwerp is hier en daar bijgeschaafd. Ik adviseerde haar bij de plantenkeuze en ook heb ik hier en daar praktische hulp verleend bij inkoop van materiaal en uitvoering van de werkzaamheden. Het is een tuin geworden met een natuurlijke sfeer.

Bostuin

Deze tuin ligt in een stuk bos bij Denekamp. Het is een grote kavel waar de eigenaar vooral de natuurlijke sfeer wil behouden. Een ontwerp met ecologische kenmerk is dan vanzelfsprekend. Ik heb gekozen voor planten met een natuurlijke uitstraling. Er wordt een bloemenweitje gerealiseerd, een picknickplek, bospaadje, veel bodem bedekkende planten en zogenaamd bosplantsoen, dat zijn struiken die in de natuur voorkomen en veel vogels aantrekken. Een aantal dode bomen moesten gekort worden. Daar is een schommel van gemaakt. En de restanten hout zijn voor de rand van de vuurplek gebruikt.

Stadstuin vol natuurlijke elementen

Een kleine ommuurde achtertuin in Hengelo. Eigenaar vond het te recht, hoekig en saai en wilde een ecologische tuin. Ik heb een indeling bedacht met een bochtig paadje van houtsnippers. Links ervan een verhoging met bosplantsoen en bodem bedekkende planten, daarachter een kleine vijver met een pomp die zonne-energie. Rechts een bloemenweide gemaakt met een fruitboom. Bedoeld om veel insecten te trekken.

Lange smalle tuin met houtsnipperpaadjes

In deze tuin ten oosten van Enschede was een gazon dat al jaren in slechte staat was. Dit hebben we er uit gehaald. Ook de stoeptegelpaden hebben we verwijderd. Daarvoor in de plaats een verhoging en een verdieping gemaakt en stukken border. Alles bedekt met bodem bedekkende planten en planten die insecten aantrekken. Op de verhoging middenin is een wild bloemenmengsel gezaaid. Tegen de schuttingen wat klimplanten. De stoeptegels hebben we gebroken en hergebruikt om lage muurtjes te kunnen bouwen die wat lijn aanbrengen in de tuin. Kortom een tuin met ecologische kenmerken.

Wadi tuin

Deze kleine achtertuin in Borne is geheel ommuurd. Om wat spanning in de tuin te creëren is een verdieping gerealiseerd. Dit functioneert als opvang voor regenwater, een wadi. Gevuld met knotwilgen en struikjes. Verder een verhoogde border met bodem bedekkende planten en klimplanten tegen muren en schuttingen.

Tuinproject met sierbestrating

De eigenaar van deze tuin in Enschede wilde graag een sierlijke indeling. Een zwierige lijn verbindt nu twee ronde terrassen met elkaar. De cirkels hebben een mozaïek van waaltjes van verschillende kleuren. We hebben het ouderwetse stoeptegelpad verwijderd en de tegels hergebruikt als versteviging van de verhoogde border. In die border staan bloeiende vaste planten die insecten aantrekken.