Tuinen ontwerp en realisatie

Villa Dahlia Etalage

Ecologische tuinen setjes van ontwerp en uitvoering

Hieronder een selectie uit gerealiseerde tuinprojecten met ecologische elementen. Uw wensen zijn het uitgangspunt voor mijn ontwerp. Hierdoor wordt elke tuin anders. Toch komen een aantal elementen vaak terug zoals hergebruik van materiaal, bodem bedekking met mulch, houtsnippers, weinig bestrating, bodem bedekkende planten, inheemse planten, regenwater afvoer en struiken met bessen die vogels aantrekken.

Ik werk graag samen met collega’s zoals boomspecialisten, grondwerk bedrijven en bestratingsbedrijven. Ook kunt u, als uw handen jeuken, meehelpen in de uitvoering om kosten te besparen.

Ontwerp voor een droge tuin

Beginsituatie was een groot grasveld van een tuin in Deurningen dat niet meer naar wens was. Het gras is geheel afgevoerd. Hiervoor in de plaats zijn een wadi, bloemenwei en borders met bodembedekkende planten gekomen. Regenwater is van de schuur afgekoppeld naar een goot, die naar de wadi (verdieping) leidt.

Bekijk hier ook een filmpje dat ik heb gemaakt in deze tuin.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ontwerp voor een droge tuin

Geranium en Wilde Peen

Dagkoekoeksbloemen in bloemenweitje

Margrieten trekken veel insecten aan

IJzerhard met Rudbeckia nazomerbeeld

Schuimbloem met stro tegen uitdroging

Ooievaarsbek en IJzerhard in bloemenborder

Hosta met mulchlaag van stro tegen uitdroging

Hosta en Elfenbloem met stro tegen uitdroging

IJzerhard met Rudbeckia

Vaste Judaspenning in de herfst

Wilde Peen in bloemenweitje

Samenwerking met ontwerp van de klant

Een creatieve klant met groene vingers uit Hengelo had zelf een ontwerp gemaakt. Ze heeft mij ingeschakeld voor advies en begeleiding bij het realiseren van haar ontwerp. We hebben er samen naar gekeken en over gebrainstormd. Het ontwerp is hier en daar bijgeschaafd. Ik adviseerde haar bij de plantenkeuze en ook heb ik hier en daar praktische hulp verleend bij inkoop van materiaal en uitvoering van de werkzaamheden. Het is een tuin geworden met een natuurlijke sfeer.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ontwerp van klant

Houtsnipper paadje met stoeptegelsTuinhuis tuin

Rudbeckia in bloei nazomer langs houtsnipper paadjeTuinhuis tuin

Houtsnippers als mulchlaag Tuinhuis tuin

Houtsnippers tegen uitdroging Tuinhuis tuin

Bostuin

Deze tuin ligt in een stuk bos bij Denekamp. Het is een grote kavel waar de eigenaar vooral de natuurlijke sfeer wil behouden. Een ontwerp met ecologische kenmerk is dan vanzelfsprekend. Ik heb gekozen voor planten met een natuurlijke uitstraling. Er wordt een bloemenweitje gerealiseerd, een picknickplek, bospaadje, veel bodem bedekkende planten en zogenaamd bosplantsoen, dat zijn struiken die in de natuur voorkomen en veel vogels aantrekken. Een aantal dode bomen moesten gekort worden. Daar is een schommel van gemaakt. En de restanten hout zijn voor de rand van de vuurplek gebruikt.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ontwerp voor een bostuin met vuurplaats, picknickplek, vijver, bodem bedekkende planten en bosplantsoen

Hergebruik van dood hout als omlijsting van vuurplaats in bostuin

Vuurplaats in bostuin omlijst met hout van dode bomen

voorbereidingen voor een bostuin met extra arm zand voor bloemenwei

Stadstuin vol natuurlijke elementen

Een kleine ommuurde achtertuin in Hengelo. Eigenaar vond het te recht, hoekig en saai en wilde een ecologische tuin. Ik heb een indeling bedacht met een bochtig paadje van houtsnippers. Links ervan een verhoging met bosplantsoen en bodem bedekkende planten, daarachter een kleine vijver met een pomp die zonne-energie. Rechts een bloemenweide gemaakt met een fruitboom. Bedoeld om veel insecten te trekken.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ontwerp voor een kleine stadstuin met vijver bloemenweitje bosplantsoen en bodem bedekkende planten

Bloemenweitje met bloemen die insecten aantrekken

vijver met pomp op zonne-energie

Hoekje bij vijver met penningkruid en vetmuur

Bloemenweitje met bloemen die insecten aantrekken

Lange smalle tuin met houtsnipperpaadjes

In deze tuin ten oosten van Enschede was een gazon dat al jaren in slechte staat was. Dit hebben we er uit gehaald. Ook de stoeptegelpaden hebben we verwijderd. Daarvoor in de plaats een verhoging en een verdieping gemaakt en stukken border. Alles bedekt met bodem bedekkende planten en planten die insecten aantrekken. Op de verhoging middenin is een wild bloemenmengsel gezaaid. Tegen de schuttingen wat klimplanten. De stoeptegels hebben we gebroken en hergebruikt om lage muurtjes te kunnen bouwen die wat lijn aanbrengen in de tuin. Kortom een tuin met ecologische kenmerken.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tuinontwerp lange smalle tuin met houtsnipperpaadjes

Houtsnipperpad met boomschors bovenlaag en hergebruik van stenen voor muurtje

Houtsnipper pad met boomschors toplaag Perk voor bloemenweitje

Houtsnipperpad met boomschors bovenlaag en bodem bedekkende planten

Bodem bedekkende planten Elfenbloem, Zegge, geranium, maagdenpalm e.a.

Hergebruik materiaal bielzen Door Bosma Tuin en Landschap Villa Dahlia

Wadi tuin

Deze kleine achtertuin in Borne is geheel ommuurd. Om wat spanning in de tuin te creëren is een verdieping gerealiseerd. Dit functioneert als opvang voor regenwater, een wadi. Gevuld met knotwilgen en struikjes. Verder een verhoogde border met bodem bedekkende planten en klimplanten tegen muren en schuttingen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tuin met verdieping voor regenwater opvang, wadi met knotwilgen

Ontwerp voor tuin met wadi

Wadi tuin ontwerp legenda

Tuin met verdieping voor regenwater opvang, wadi, met Wilgen

Tuinproject met sierbestrating

De eigenaar van deze tuin in Enschede wilde graag een sierlijke indeling. Een zwierige lijn verbindt nu twee ronde terrassen met elkaar. De cirkels hebben een mozaïek van waaltjes van verschillende kleuren. We hebben het ouderwetse stoeptegelpad verwijderd en de tegels hergebruikt als versteviging van de verhoogde border. In die border staan bloeiende vaste planten die insecten aantrekken.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Sierbestrating ontwerp voor een natuurlijke tuin

Sierbestrating met waaltjes en hergebruik van stoeptegelsvooraanzicht

Sierbestrating met waaltjes en hergebruik van stoeptegels

Sierbestrating detail van waaltjes en stoeptegels

Sierbestrating met waaltjes en hergebruik van stoeptegels bovenaanzicht

Sierbestrating waaltjes muurdetails

Sierbestrating in aanleg Villa Dahlia